در الکامپ 97 چه شرکت هایی حضور داشتند؟

در نمایشگاه الکامپ 97، در مجموع 84 شرکت حضور داشتند.

از این تعداد، 66 غرفه مربوط به شرکت خصوصی و استارتاپ و 16 غرفه مربوط به سازمانهای دولتی بود.

فهرست شرکت های حاضر در الکامپ سال قبل را در زیر مشاهده بفرمایید.


تصاویری از الکامپ 97