شرکت رویدادگستر فردای پارس

دفتر شرکت:

شیراز، بلوار ستارخان، کوچه 8/1، ساختمان چیدمان، طبقه اول

تلفن تماس:

071-36270969

09395751413

(ساعت تماس: 9 صبح تا 5 عصر)

ایمیل:

info@pars-event.ir